Interventi Blog di cung hoaanh

Immagine cung hoaanh
di cung hoaanh - venerdì, 10 agosto 2018, 15:56
Su tutto il web

In tài liệu word hai mặt không chỉ tiết kiệm giấy - chúng cắt giảm chi phí giấy của bạn làm đôi. Ngay cả khi máy in của bạn không hỗ trợ in hai mặt, hoặc in hai mặt, bạn có thể thiết lập Word 2013 để in một mặt của mỗi tờ, nhắc bạn đặt lại giấy vào khay và in mặt kia. Nếu bạn đang in nhiều trang trên mỗi mảnh giấy như một tập sách nhỏ, hãy cài đặt trước khi in.


Nhấp vào tab Tệp phía trên tài liệu Word đang mở của bạn và chọn In . Chọn máy in của bạn nếu nó chưa được chọn. Chỉ định số bản sao bạn muốn in bên cạnh nút In và các trang bạn muốn in, ở đầu menu Cài đặt.

Chá»n máy in của bạn.

Nhấp vào Menu bên dưới Trang. Nếu máy in của bạn hỗ trợ in hai mặt, hãy nhấp vào tùy chọn In trên cả hai mặt word.


Nhấp vào In trên cả hai mặt.

Chọn In thủ công trên cả hai mặt word nếu máy in của bạn không hỗ trợ in hai mặt. Với tùy chọn này được chọn, Word sẽ in các trang được đánh số lẻ trước rồi sau đó nhắc bạn chèn lại giấy để in các trang số chẵn ở phía đối diện của mỗi trang tính.


Nhấp vào In trên cả hai mặt.

In tùy chỉnh trong word


Cách khác để in hai mặt trên máy in không hỗ trợ in hai mặt là chọn tùy chọn In tùy chỉnh thay vì In tất cả các mặt. Chọn trang in chỉ trang in và in tài liệu. Sau đó bạn có thể đặt lại giấy vào khay, chọn Only Print Even Pages và in lại tài liệu.


Tùy chá»n In tùy chá»nh.

>Bài viết liên quan: https://gitlab.labs.nic.cz/snippets/338